Onderwerpen

Op verzoek is een presentatie of workshop over deze onderwerpen voor stalen scheepsconstructies beschikbaar

Het ontwerpen van scheepsconstructies is een integraal geheel met het totale scheepsontwerp.
Keuzes en beslissingen voor constructievarianten en details hebben een significant invloed op het totale ontwerp, het gewicht en de kosten van een scheepsbouwproject.
Met de houding “dat zoeken we later wel uit”, zullen tijdens het ontwerpen vroeger of later lastig oplosbare problemen kunnen ontstaan. Anders dan bij de aanpak bij bijvoorbeeld laadvermogen en hydrostatica is dat met uitzondering van seriebouw geen standaardaanpak voor het ontwerp van een constructie beschikbaar.
De aanpak zal de ontwerper van de constructie zelf moeten vastleggen op basis van kennis en ervaring. Wel zijn  er methodes om structuur aan de werkwijze aan te brengen voor het ontwikkelen van een scheepsconstructie
De stof van dit hoofdstuk is geen “kookrecept”voor scheepsconstructies maar geeft enige inzicht in de “gereedschapskist” van de constructeur. De onderwerpen zijn gebaseerd op de visie door de auteur van het dictaat “Fundamentele kennis van het constructief ontwerp”, Dipl.ing. K. Asmus.
Dit dictaat was leerstof van de hogeschool Haarlem, later INHOLLAND en is niet meer verkrijgbaar. Bovendien is een update nodig.  Bij voldoende belangstelling kan een update van dit onderwerp opnieuw worden uitgegeven.
De inhoud van deze pagina’s zijn slechts een introductie in het constuctief ontwerp